BAXCOM

Premii

Strongest in Romania 2016
BAXCOM SRL a obţinut certificarea „Strongest in Romania” 2016 din partea firmei CreditInfo. Certificatul atestă că BAXCOM este o companie responsabilă financiar, ce prezintă credibilitate şi solvabilitate faţă de partenerii noştri.
Atribuirea certificatului „Strongest in Romania” se face anual, pe baza unor cerinţe ce includ scorul de credit (risc mic şi mediu), rentabilitatea capitalului (>15%), lichiditatea curentă (>0,9), profitul net (pozitiv în ultimii doi ani financiari), istoric pozitiv de creditare, lipsa datoriilor la bugetul de stat, cifra de afaceri (>100.000 lei în ultimii doi ani financiari), vechimea companiei în piață (cel puţin doi ani).
Conform acestor criterii, BAXCOM SRL este printre cele 4% firme ce îndeplinesc aceste cerinţe, în 2016.

Galerie Premii