10 ani
 
 
CERTIFICĂRI
 
În cadrul organizaţiei BAXCOM SRL a fost adoptată următoarea  politică în domeniul calităţii:
 • orientarea consecventă a organizaţiei spre clienţi, prin furnizarea de servicii care: satisfac necesităţile şi aşteptările acestora, sunt conforme cu normele legale şi de reglementare în domeniu, sunt oferite la preţuri  competitive şi ţin seamă de necesitatea protejării mediului;

 • îmbunătăţirea continuă a eficienţei proceselor de bază ale organizaţiei, cu scopul creşterii performanţelor serviciilor rezultate;

 • identificarea punctelor tari şi slabe ale BAXCOM, prin evaluarea performanţei organizaţiei în raport cu performanţele altor organizaţii care constituie un model de excelenţă în domeniu;

 • aplicarea conştientă şi sistematică a legilor managementului calităţii drept calea potrivită de dezvoltare a leadership-ului organizaţional.
Punerea în practică a politicii adoptate se va face prin următoarele direcţii de acţiune:
 • statutarea  unui nivel al culturii / calităţii la nivelul întregii organizaţii, cu implicarea directă şi responsabilă a managementului de vârf şi exectutiv în procesul de implementare a SMC;

 • transformarea marketing-ului într-un concept integrat al managementului organizaţiei, care să corespundă concurenţei agresive şi complexe în domeniul energetic;

 • modernizarea infrastructurii societăţii pentru a asigura un mediu de lucru adecvat salariaţilor şi pentru a creşte competitivitatea serviciilor furnizate şi performanţele globale ale organizaţiei;

 • creşterea permanentă a competiţiei personalului ce desfăşoară activităţi care influenţează calitatea serviciilor furnizate,  prin instruire adecvată – pe domenii;

 • îmbunătăţirea sistemului de comunicare internă în cadrul organizaţiei, atât pe orizontală, cât şi pe verticală;

 • monitorizarea şi măsurarea continuă a proceselor tehnologice şi a proceselor SMC, prin metode care să demonstreze capabilitatea acestora de a obţine rezultatele planificate;

 • monitorizarea satisfacţiilor tuturor clienţilor BAXCOM şi întreprinderea de măsuri adecvate pentru fidelizarea acestora.
   
BAXCOM Marginea - Companie de Constructii Civile & Industriale  
BAXCOM - Creata pentru a construi.  
   
 
 
03.06.2013
BAXCOM® a demarat lucrarile in contractele incheiate cu Impresa Pizzarotti&C Italia, contracte de reabilitare a liniei de cale ferata Brasov-Simeria, componenta a Coridorului IV Pan European, pentru circulatia trenurilor cu viteza de 160 km/h sectiunea CF Coslariu -Simeria, tronsonul Vintu de Jos-Coslariu.
mai multe detalii
 
 
 
26.04.2012
BAXCOM® a demarat lucrarile de reabilitare a drumului national DN18 pe tronsonul Baia Mare – Sighet, un program national al Ministerului Transporturilor prevazut pentru zona Maramures.
mai multe detalii
 
 
 
 
©2004-2017 BAXCOM Suceava.
Toate drepturile sunt rezervate.
Webdesign & SEO - SANNET.
 
 


Din 2007, certificarea
SR EN ISO 9001/2001 atestă implementarea şi menţinerea unui înalt standard de calitate în construcţii.

BAXCOM SRL
Comuna Marginea nr. 278
jud. Suceava / România
Telefon: (004) 0230.416.418
Fax: (004) 0230.416.417
office@baxcom.ro
BAXCOM Suceava - Constructii Civile & Industriale